Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Relación de aspirantes seleccionados en el concurso-oposición  para el ingreso en diversas especialidades de la categoría de enfermero/a

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista e se inicia o prazo para a elección de destino.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210430/AnuncioG0003-260421-0003_gl.htmlAnuncioG0003-260421-0003_gl

Compartir
Admincoepo