Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Enfermera REDONDELA

Contrato por sustitución de vacaciones en Centro de Día

REDONDELA | Enfermera/o para Centro de Día

UTE ATENDO

Selecciona ENFERMERA/O para cobertura de vacaciones

Lugar do posto de traballo: Centro de día e de atención residencial en Cesantes – Redondela

Posto: Enfermeira/o

Xornada: Contrato de 20 horas. Xornada de Luns a Venres (preferiblemente de 10h-14h). Cobertura de vacacións do 1-29 Xullo (incluidos)

Titulación necesaria: Diplomatura ou grao en enfermería.

Si estás interesad@ en esta oferta, envía tu CV a: centroredondela@atendo.es

Compartir
Admincoepo