Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Ofertas de Empleo 25/08/2021

GRUPO TAPREGA necesita incorporar a su equipo de trabajo del ÁREA VIGILANCIA DE LA SALUD, en su centro sanitario de PONTEVEDRA a un ENFERMERO/A , preferiblemente con la especialidad en enfermería del trabajo.

Si estás interesado/a envía un correo electrónico, adjuntando CV, a la siguiente dirección de email,   rrhh@taprega.com con el asunto: “ENFERMERÍA”


 Oferta de emprego que desexamos cubrir para un experto docente en primeiros auxilios:

POSTO DE TRABALLO:    FORMADOR/A DE PRIMEIROS AUXILIOS

CURSO:  MÓDULO FORMATIVO MF0272_2 PRIMEIROS AUXILIOS, do CC.PP. AFDA0211 ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVO E RECREATIVA.

Nº DE HORAS: 40

DATA DE INICIO: 27/08/20221

DATA FINALIZACIÓN: 03/09/2021.

HORARIO. 15.00-22.30 HORAS.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: MOAÑA.

REQUISITOS QUE DEBERÁN PUSUIR OS/AS CANDIDATOS/AS:

  • ESTAR EN POSESIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADES DE DOCENCIA PARA A FORMACIÓN NO EMPREGO, OU TER UNHA EXPERIENCIA DOCENTE DE MÁIS DE 600 HORAS EN FORMACIÓN REGLADA OU EN FORMACIÓN PARA O EMPREGO.
  • LICENCIADO/A EN MEDICIÑA OU CIRUXÍA OU TÍTULO DE GRADO CORRESPONDENTE E/OU OUTROS EQUIVALENTES, OU DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA OU TÍTULO DE GRADO CORRESPONDENTE OU OUTROS TÍTULOS EQUIVALENTES.
  • ACREDITAR 1 ANO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL NO ÁMBITO DA UNIDADE DE COMPETENCIA, ACTIVIDADES DE PRIMEIROS AUXILIOS, EMERXENCIAS, ETC…

As persoas interesadas deberán achegar Curriculum Vitae, xunto con copia do DNI e vida laboral  e a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos do posto ao correo electrónico: ccoloret@fundacionlaboral.org.

 Prazo de adminisión de candidaturas as 14,00 horas do día 26 de agosto de 2021.


Oferta Empleo COEPO -PORRIÑO 20_08_2021

OFERTA EMPLEO ENFERMER@_Residencia de Mayores Pena da Sela

 

Compartir
Admincoepo