Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Ofertas de empleo 24/11/2021

Solicitan enfermera para cobertura de vacacións durante o mes de Novembro-Decembro da mesma categoría. Úrxenos a selección de persoal

Lugar: Centro Atención a Persoas Maiores Redondela

Posto : Diplomado/Graduado en enfermaría

Xornada Laboral: 27 horas semanais

Horario: De luns a venres preferiblemente en quenda de mañá (posibilidade de flexibilizar o horario)

Salario: Segundo Convenio residencias privadas terceira idade de Galicia

Incorporación: Novembro ou Decembro (cobertura vacacións)

E-mail de contacto: centroredondela@amainaesaude.com

Telefono de contacto: 623 182 142/986 40 40 83

 

Enfermera

 

 

Compartir
Admincoepo