Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Ofertas de empleo 11/04/2023

CLÍNICA PINTADO – VIGO

Personal de enfermería
Cobertura de vacaciones e inaxistencias
Horario: a convenir
Disponibilidad: inmediata
Contrato:160 horas/mensuales

Contacto: coordinacionplanta@clinicapintado.com


AMAINA ESAUDE – REDONDELA

Centro Atención a Persoas Maiores Redondela precisa unha figura de enfermería para cobertura de vacacións durante o mes de maio da mesma categoría. 

Posto : Diplomado/Graduado en enfermaría

Xornada Laboral: 25 horas semanais

Horario: De luns a venres preferiblemente en quenda de mañá (posibilidade de flexibilizar o horario)

Salario: Segundo Convenio residencias privadas terceira idade de Galicia

Incorporación: cobertura vacacións mes de maio

E-mail de contacto: centroredondela@amainaesaude.com

Telefono de contacto: 623 182 142/986 40 40 83


UTE RÍAS BAIXAS – CERCEDO COTOBADE

Precisa unha figura de enfermería para posto de nova creación. Úrxenos a selección de persoal

Lugar: Miniresidencia Cerdedo-Cotobade

Posto : Diplomado/Graduado en enfermaría

Xornada Laboral: 40 horas semanais

Horario: Rotativo (Quenda de tarde e quenda de mañá)

Incorporación: inmediata

Empresa: UTE Rias Baixas

E-mail de contacto: cerdedocotobade@amainaesaude.com

Compartir
Comunicación Coepo