Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

DOG | resolución 23 de noviembre de la Dirección Xeral de la Función Pública por la que se amplia el plazo del primer ejercicio del proceso selectivo

DOG | resolución 23 de noviembre de la Dirección Xeral de la Función Pública por la que se amplia el plazo del primer ejercicio del proceso selectivo

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se amplía o prazo de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade enfermaría, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2).

 

Accede aquí a a resolución

Compartir
Admincoepo