Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

DOG | publicadas listas provisionales contratación temporal personal laboral Xunta de Galicia

DOG | publicadas listas provisionales contratación temporal personal laboral Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo I, categoría 2 (titulado superior médico e outras), grupo II, categoría 2 (ATS e outras), e grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e outras).

 

Accede aquí a la Resolución

Compartir
Admincoepo