Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

DOG | publicadas listas provisionales categorías enfermera/o, enfermera/o de la Fundación Publica Urgencias Sanitarias

DOG | publicadas listas provisionales categorías enfermera/o, enfermera/o de la Fundación Publica Urgencias Sanitarias

DOG | publicadas listas provisionales categorías enfermera/o, enfermera/o de la Fundación Publica Urgencias Sanitarias // Modelos reclamación.

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos , pola  que  se  publican  a  relación  provisional  de  admitidos/as e  excluídos/as  e  os  resultados  provisionais  de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de perosal estatutario.

Plazo de  reclamación: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Accede aquí a la Resolución

Provisionales admitidos

Provisionales excluídos

Provisionales excluídos 061

Provisionales admitidos 061

MODELOS DE RECLAMACIÓN

Área Sanitaria Pontevedra, Salnés

Área Sanitaria Vigo

061

Compartir
Admincoepo