Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

Convocatoria Cursos de prevención de riesgos laborales

Escola Galega de Administración Pública

 

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210330/AnuncioO150-220321-0001_gl.html

Compartir
Admincoepo