Calle de Aragón, 197 Interior - 36206 Vigo. Teléfono: 986 433 515

coepo@coepo.com

Calle de José Casal, 5 36001 Pontevedra. Teléfono: 986 857 095

coepo@coepo.com

ACIS: VACINACIÓN ANTICOVID-19. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: CURSO DE TELEFORMACIÓN.

CURSO DE TELEFORMACIÓN.

Dispoñible acceso dende a páxina de ACIS o directamente na dirección:

https://extranet.sergas.es/feweb/FEWEB/DetalleActividade.aspx CodCurso=CA7EB10345F9D78D10FCA736BFF9A9BC

ACCESO AO CURSO: Hai que inscribirse a través do Perfil ACIS. Unha vez inscritos, no propio Perfil ACIS teremos acceso ao curso na Aula Virtual.

Contidos xerais:

Características da vacina.

Fase de vacinación: loxística.

Reconstitución e administración da vacina.

Eventos adversos derivados da vacinación.

Papel do 061 durante a vacinación. Farmacovilixancia.

Sistema de notificación de RAM.

O contido do curso se irá complementando coa información referida a novas vacinas. Se informará da renovación dos contidos a todos os inscritos (independentemente de que teñan recibido o certificado de telo completado) e se permite o acceso ao mesmo de xeito continuo a modo de recordatorio

Duración: 6 horas lectivas

Obxectivos:
Formar aos profesionais do Servizo Galego de Saúde na vacinación anticovid-19. Coñecer as características da vacina, a loxística e a administración da mesma.

Destinatarios: Aberto a todo o persoal do Servizo Galego de Saúde

VACINACIÓN-ANTICOVID-Formación3885
Compartir
Admincoepo